Jaag niet achter het verleden aan,
verlang niet naar de toekomst.
Het verleden is niet meer,
de toekomst is nog niet begonnen.

Boeddha

Wat is Mindfulness?

Mindfulness betekent letterlijk aandachtigheid of opmerkzaamheid; met aandacht aanwezig zijn. Het is de tegenhanger van ’op je automatische piloot de dingen doen’. Een groot deel van je dagelijks leven ben je niet met je aandacht bij wat je doet. In plaats daarvan ben je aan het plannen, piekeren, herinneren, analyseren of oordelen. Je gedachten roepen gevoelens op en bepalen je gedrag  zonder dat je dat wilt of weet. Je kunt je gespannen voelen en je piekert je suf. Je gedachten maken je soms letterlijk gek.

Door mindfulness  stap je uit je normale dagelijkse patronen en automatismen: Je maakt pas op de plaats, even geen Doen (actie) maar Zijn (ervaren). Je leert aanwezig te zijn bij alles wat zich in het huidige moment aandient: emoties, pijn, spanning of onrust. Door niet meteen in actie te komen maar te ervaren, geef je jezelf de kans om je gedachten en gevoelens en de reacties in je lichaam daarop, beter te leren kennen. Door aandacht word je je bewust van automatismen, je ingesleten patronen, je herhaling van gedrag. Je kunt kiezen: in welke gedachte investeer ik en welke laat ik met rust. Je bent niet langer slaaf van je eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Daarmee creëer je vrijheid, rust en ontspanning.


Mindfulness vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme. De Amerikaanse arts  Dr. Jon Kabat-Zinn ontwikkelde aan de Universiteit van Massachusetts dit succesvolle trainingsprogramma voor mensen die last hadden van zware stress. De mindfulness training wordt in Nederland al een aantal jaren gegeven en de effecten zijn in diverse wetenschappelijke onderzoeken telkens weer effectief gebleken.

Voor wie is een training Mindfulness geschikt?

Mindfulness is geschikt voor iedereen die geestelijk en lichamelijk in balans wil komen. Mensen met spanningsklachten, piekeren negatief zelfbeeld, stress, burn-out, vermoeidheid, angst en somberheid, recidiverende depressie, hebben er veel baat bij. Mensen die de training volgen krijgen vaak een positiever zelfbeeld, een positieve verandering in leefstijl en een afname van psychische en lichamelijke klachten.

Mindfulness is geen therapie, maar een training  om zelf met je klachten of problemen om te leren gaan. Ik begeleid je tijdens deze training en daarnaast heb je een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. De training is niet geschikt voor acute problemen of een crisis in je leven. Een kennismakingsgesprek is belangrijk om te beoordelen of de training bij je past.

Minfulness is een belangrijk onderdeel in de training 'Angst De Baas'. Mindfulness wordt vaak ook gebruikt in de emotieregulatietraining: 'Niet meer door het lint' en de Assertiviteitstraining.

Wat leer je in de training Mindfulness

In de training van 8 weken leer je anders met problemen omgaan, maar hoe dan? De training bestaat uit twee delen. 

Het eerste deel van de training

In de eerste weken richten we ons op het trainen van de concentratie en aadacht. Je leert met aandacht aanwezig zijn als tegenhanger van de 'automatische piloot'. Je leert je bewust worden van gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en je reacties daarop. Dat doen we door middel van verschillende meditatieoefeningen en informele oefeningen in aandacht.

De lichaamsscan meditatie

Tijdens de lichaamsscan leer je je gehele lichaam steeds beter kennen. Het is de barometer van je geest, waar spanningen al voelbaar zijn voordat je je er bewust van bent.    

De zitmeditatie

Tijdens de zitmeditatie krijg je geleidelijk zicht op je innerlijke wereld: gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Je leert met 'een afstand' naar je gedachten te kijken, zonder dat ze de overhand nemen.

3 minuten meditatie

Tijdens de 3 minuten meditatie leer je de lichaamsscan meditatie en de zitmeditatie te vertalen naar het dagelijks leven. Door deze korte meditatie kun je waar je ook bent even een time out nemen en weer met beide benen op de grond komen voordat je, met meer aandacht, verder gaat met waar je mee bezig was.

Het tweede deel van de training

In het tweede deel van de training richten we ons moeilijke dingen in je leven. Ben je bereid situaties die je niet kunt veranderen onder ogen te zien en  te accepteren. Door middel van meditatie krijg je zicht op zelfkritische, veroordelende gedachten en leert daar anders mee om te gaan. Je leert dingen zien zoals ze zijn en niet zoals je vindt dat ze zouden moeten zijn. Je ontdekt dat je goed bent zoals je bent. Leren aanvaarden van dingen die je niet kunt veranderen is een belangrijk onderdeel van de training.

Ook leer je in deze fase van de training of je leeft volgens je normen en waarden. Anders gezegd doe je dingen waar je blij en gelukkig van wordt in je prive, werk en sociale contacten.

Voor het volgen van deze training is geduld, vertrouwen en volharding nodig, zonder onmiddellijk resultaat te verwachten. Na 8 weken kun je pas beoordelen of je iets aan de training gehad hebt en of je verder wilt gaan met de meditaties.

Als je besluit om aan de training deel te nemen is het belangrijk dat je alle bijeenkomsten kunt bijwonen. Thuis oefenen met de meditaties is heel belangrijk, er wordt van je gevraagd om dagelijks ongeveer 30 minuten vrij te maken om te oefenen. Er wordt gewerkt met een cursusboek en een meditatielink waar de meditatie oefeningen op staan.